ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้อาจมีขนาดเล็ก แต่ทัศนียภาพของดินแดนแห่งนี้มีความหลากหลายทั้งบริเวณภูเขาที่เย็นยะเยือกและบริเวณที่ราบลุ่มที่ร้อนและแห้งแล้ง กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ก้าวหน้าได้ปกป้องภูมิทัศน์ซึ่งยังคงเป็นสิ่งดึงดูดหลักสำหรับผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนใหม่ คุณอดไม่ได้ที่จะชื่นชมความงามตามธรรมชาติของประเทศที่มีภูเขาและภูมิทัศน์ที่สวยงาม

ความเขียวขจีและสัตว์ป่าเป็นอย่างไร ลินโดคูเล มธูฟา ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองหลวงของมบาบาเนกล่าว เกมสำรองของเราเป็นจุดแรกสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เสมอ ศูนย์กลางเมืองใหญ่สองแห่งของประเทศคือ มบาบาเน (เมืองหลวง) และมันซินี (เมืองที่ใหญ่ที่สุด) ยังคงเล็กเมื่อเทียบกับมาตรฐานของประเทศอื่นๆ (เพียง 76,000 และ 110,000 ผู้อยู่อาศัยตามลำดับ) และอัตราการก้าวยังคงสบายๆ กับผู้คนที่ไม่ค่อยเร่งรีบ