ผู้บริจาคโลหิตสตรีวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการขาดธาตุเหล็ก

ผู้บริจาคโลหิตในวัยรุ่นหญิงมีแนวโน้มที่จะมีธาตุเหล็กสะสมต่ำและโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กมากกว่าผู้บริจาคโลหิตและผู้ที่ไม่ได้รับบริจาคโลหิตในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลเสียอย่างมีนัยสำคัญต่อสมองที่กำลังพัฒนาของพวกเขา จากการค้นพบนี้ผู้เขียนได้เสนอมาตรการต่างๆ ที่สามารถช่วยเหลือประชากรกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้ได้ในแต่ละปี ชาวอเมริกันประมาณ 6.8 ล้านคนบริจาคโลหิต

ตามข้อมูลของสภากาชาดอเมริกัน ซึ่งประสานงานการขับโลหิตทั่วประเทศ วัยรุ่นมีส่วนร่วมมากขึ้นในการบริจาคเงินเนื่องจากการขับเลือดในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปี 2558 วัยรุ่นอายุ 16-18 ปีบริจาคโลหิตประมาณ 1.5 ล้านครั้ง แม้ว่าการบริจาคโลหิตเป็นขั้นตอนที่ปลอดภัยเป็นส่วนใหญ่ แต่วัยรุ่นมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคอย่างเฉียบพลัน เช่น การบาดเจ็บจากการเป็นลมระหว่างการบริจาค การบริจาคโลหิตยังอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดธาตุเหล็ก เนื่องจากการบริจาคเลือดครบส่วนแต่ละครั้งจะกำจัดธาตุเหล็กประมาณ 200-250 มิลลิกรัมออกจากผู้บริจาคโลหิต เนื่องจากวัยรุ่นมักมีปริมาณเลือดต่ำ เมื่อบริจาคเลือดในปริมาณเท่ากัน พวกเขาจึงมีการสูญเสียฮีโมโกลบินตามสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงกว่า ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีธาตุเหล็กในเซลล์เม็ดเลือดที่ลำเลียงออกซิเจน และส่งผลให้ได้รับธาตุเหล็กในระหว่างการบริจาคมากกว่าผู้ใหญ่ ผู้หญิงมีความเสี่ยงที่จะขาดธาตุเหล็กมากกว่าผู้ชายเนื่องจากการเสียเลือดในช่วงมีประจำเดือนทุกเดือน